Подстицаји за осигурање у пољопривреди од 100.000 до два милиона

Подстицаји за осигурање у пољопривреди од 100.000 до два милиона

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за осигурања у пољопривреди, према којем подстицаји државе за пољопривреднике износе између 100.000 динара и два милиона динара.

Правилник о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, објављен је у Службеном гласнику (30. јуна).

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања који се објављује на огласној табли Управе и званичној интернет страници Управе.

Максимални износи подстицаја су:
за осигурање ратарских култура – 100.000 динара;
за осигурање повртарских култура – 500.000 динара;
за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара;
за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара;
за осигурање животиња – 2.000.000 динара.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за годину дана је 2,5 милиона динара.

У Правилнику пише да се подстицаји утврђују у процентуалном износу од вредности плаћене премије осигурања, умањене за износ пореза на премију неживотног осигурања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.