Постављање туристичке сигнализације на Златибору

Постављање туристичке сигнализације на Златибору

На најпосећенијој планини Србије последњи месеци 2022. године у знаку су пројекта који се односи на означавање туристичке дестинације Златибор и одредишта на територији општине Чајетина. Туристичка сигнализација је постављена на државним путевима, као и у самом центру Златибора на више локација на фреквентним местима. Дају се на тај начин информације од општег јавног значаја потребне највећем броју посетилаца, са циљем обавештавања и упућивања корисника до културних, историјских, верских, природних и других тустистичких одредишта.

Подсећамо да Златибор, како би увек спреман дочекао госте те задржао своју лидерску позицију међу планинским центрима Србије, континуирано ради на развоју своје туристичке понуде и нових садржаја. Већ су видљиве користи за туристе од великих улагања општине Чајетина у реконструкцију језера и Краљевог трга, изградњу најдуже једносегментне панорамске гондоле на свету ‘’Голд гондоле’’, многобројних забавних паркова, бициклистичких и пешачких стазе, спортских садржаја, као и бројних других пројеката који ће обележити време пред нама.