Поступак категоризације смештаја у домаћој радиности

За категоризацију апартмана, собе, куће или сеоског туристичког домаћинства у домаћој радиности на Златибору потребно је отићи у општинску управу Чајетина, сектор за категоризацију где је потребно поднети захтев за категоризацију апартмана/собе/куће/сеоског туристичког домаћинства.

Документација која је потребна за подношење захтева:

- лекарско уверење да власник смештаја не болује од заразних и психосоматских болести

- купопродајни уговор оверен код нотара или власнички лист који доказује власништво над некретнином

- очитана лична карта/копија личне карте уколико нема чип

- доказ о уплати таксе у износу од 870 динара (у општини Чајетина се добију подаци за уплату)

Поред горе наведених докумената потребно је:

- захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе – исти образац уколико категоришете кућу, апартман или собу

- захтев за одређивање категорије за сеоско туристичко домаћинство - уколико категоришете сеоско туристичко домаћинство

- изјава о испуњавању санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност) – исти образац за све категорије

- изјава о испуњавању стандарда за разврставање апартмана/собе/куће/сеоског туристичког домаћинства - за сваку од ове четири категорија постоји посебан образац који можете преузети

- изјава о испуњавању минимално-техничких услова за уређење и опремање угоститељског објекта за смештај у домаћој радиности – апартман/соба/кућа/сеоско туристичко домаћинство - за сваку од ових категорија постоји посебан образац који можете преузети

Извор: ТО Златибор