Препорука Министарства просвете школама

Министарство просвете Србије издало је посебне препоруке шкoлама због корона вируса које треба примењивати како би се спречило ширење вируса.

Потребно је редовно одржавање школског простора, проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице. Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа, редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија и подстицање ученика на прање руку.

Препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама, да не размењују храну и не користе исте флашице за воду, а употребљене папирне марамице и убрусе да редовно одлажу у корпе за отпатке.

У препоруци Министарства просвете даље стоји да је неопходно планирати часове одељенског старешине у свим разредима и посветити их одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација.

Препоручује се родитељима и ученицима да одложе прославе и дружења, планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора.

Из Министарства просвете предлажу да ове препоруке о превентивним активностима буду постављене на сајтовима школа те да се у оквиру  наставних и ваннаставних активности планирају, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно да се ученици упознају са путевима вирусних инфекција.

  Извор: зоомуе.рс