Пријављивање за субвенције државе за куповину електричних возила почиње данас

el.auto

Пријављивање за субвенције државе за куповину електричних возила у износу до 5.000 евра почиње данас, а за ту намену Министарство заштите животне средине определило је 170 милиона динара.

Право на субвенцију могу да остваре физичка лица, предузетници и правна лица, а захтеви се подносе министарству закључно са 31. октобром текуће године.  

„Као једну од мера државе за унапређење квалитета ваздуха и животне средине, министарство које водим обезбедило је средства за подршку куповини електричних возила. Средства која смо наменили за 2024. годину биће додељена према пристиглим, уредним захтевима грађана и привреде, све док се не утроши укупан износ или најкасније до 31. октобра. Уколико се покаже да интересовање грађана и привреде знатно премашује опредељен износ, ми ћемо се потрудити да обезбедимо додатна средства за субвенције за куповину нових електричних возила“, рекла је министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, саопштило је министарство.

Уредбом, која је раније усвојена, предвиђена је подршка за куповину више врста електричних возила. 

Грађани и правна лица који желе да остваре право на субвенционисану куповину електричног мопеда или лаког трицикла могу да рачунају на подршку од 250 евра у динарској противвредности. 

За куповину електричних мотоцикала, мотоцикала са бочним седиштем, тешких трицикала, лаких и тешких четвороцикала, предвиђена је подршка у износу од 500 евра. 

Највећи износ субвенције доступан је за електрична путничка возила са највише девет места за седење и електрична теретна возила чија је највећа дозвољена маса до 3,5 тоне, и креће се од 2.500 до 5.000 евра. 

Министарство заштите животне средине објавило је раније детаљно упутство како остварити ово право. Поступак ће се одвијати у шест „корака“.

Први корак је подношење захтева, лично на писарници или поштом на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд, са назнаком „Захтев за субвенционисање куповине електричних возила“.

Други корак спроводе надлежне службе министарства које формирају предмет од документације коју је подносилац захтева доставио, а затим Комисија за спровођење поступка субвенционисања прегледа тај предмет.

Затим (трећи корак), ако је документација комплетна Комисија доноси „Решење о додели субвенције“, а корисник ће бити позван да лично преузме тај документ.

Четврти корак је достављање тог решења продавцу возила или лизинг кући који припремају финансијску документацију коју затим достављају Министарству за заштиту животне средине на писарницу или поштом на адресу која је горе наведена.

Следећа два корака су упуства о документацији која треба да се достави у зависности да ли се возило купује преко финансијског лизинга (Уговор о финансијском лизингу, доказ о преносу средстава из банке и доказ да је уплаћено више од 15 одсто вредности возила), или директно од ауто куће (предрачун и авансни рачун, доказ о преносу средстава и уковор о купопродаји возила).

Захтев за субвенционисање куповине еколошког возила можете преузети ОВДЕ