Промовисана књига "Становништво Златибора у XVIII и првој половини XIX века"

У библиотеци "Љубиша Р.Ђенић" у Чајетини промовисана је књига аутора Данила Станојевића "Становништво Златибора у XVIII и првој половини XIX века". Ова књига садржи резултате истраживања порекла и досељавања становништва 15 села: Мачката, Трипкове, Жигала, Качера, Дријетња, Љубања, Збојштице, Никојевића, Равни, Скржута, Дрежника, Поточања, Крваваца, Потпећа и Злакусе. Податке о пореклу становништва ових села, Станојевић је налазио у објављеним публикацијама, у летописима мачкатске, стапарске, ужичке и севојничке цркаве, а знатна сазнања о пореклу, досељавању и одсељавању породица стекао је и у непосредном разговору на терену са потомцима. Књига обухвата и оних 27 златиборских села које је обрадио Љубомир Мићић 1906. године. На тај начин једном књигом је обухваћено питање порекла становништва Златибора. "То је велики посао и сигурно да овим радом није сасвим довршен. Остало је доста породица о чијем пореклу нисам могао наћи поуздане податке. Надам се да ће ова књига бар у некој мери проширити и продубити сазнања о пореклу становништва и подстаћи нове истраживаче и помоћи им да све празнине у питањима о пореклу становништва Златибора отклоне", рекао је Станојевић. О књизи је говорио један од рецензената др Илија Мисаиловић који је истакао да је аутор ове књиге омогућио будућим истраживачима да пописе ужичких и златиборских села који су обављени у првој половини XIX века добију на једном месту у овој књизи. Данило Станојевић локалном историографијом бави се више од две деценије, а резултате својих истраживања објавио је у више књига. Аутор је монографија "Љубање и Збојштица", "Топаловићи у Скржутима", "Златиборци у војсци кнежевине Србије" и "Станојевићи из Криве Реке на Златибору". Коаутор је две књиге: "Летопис основне школе у Љубањама" и "Синђићи у Стапарима, Биосци и Овчињи".