Просечна зарада за март 2023. године 85.485 динара

Лого

Просечна зарада за март 2023. године, без пореза и доприноса износила је 85.485 динара, док је просечна бруто зарада била  117.669 динара, 
Према подацима Републичког завода за статистику бруто и нето зараде у периоду јануар–март 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално су веће за 15,5%, а реално су мање за 0,4%.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде за март 2023. године номинално су веће за 14,5%, а реално су мање за 1,5%.
Медијална нето зарада за март 2023. године износила је 64 363 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Што се тиче Златиборске области, просечна нето плата за март износила је 70.269 динара. Плате на територији Ужица биле су највеће – 78.853, а најмање у Пријепољу – 61.811 динара. Просечна мартовска примања  у општини Чајетина износила су 64.913  динара.