РАТЕЛ: Препорука о одговорном коришћењу Интернета

Због повећаног коришћења Интернета у кућним условима Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге Републике Србије (РАТЕЛ) издала је препоруку услед повећања Интернет саобраћаја, а новим околностима прилагодили су се и светски сервиси.

Са почетком ширења вируса Covid-19 у Европи, порастао је и број запослених који раде од куће. Школе и универзитети су  затворени и предавања се организују преко интернета. Све ово је утицало на пораст Интернет саобраћаја, а што потврђују подаци измерени на тачкама за размену Интернет саобраћаја у Франкфурту, Лондону, Амстердаму. На основу искуства европских земаља може се у наредном периоду очекивати  пораст телекомуникационог саобраћаја и у Републици Србији.

Оператори електронских комуникација улажу напоре на обезбеде нормално функционисање фиксних и мобилних комуникационих мрежа и да обезбеде потребне капацитете у овом периоду. Осим оператора електронских комуникација и корисници својим понашањем „на мрежи“ могу да помогну да се евентуална преоптерећења мрежних капацитета избегну и последице ублаже.

Препорука је да се током радног времена, када је интензиван рад од куће, смањи коришћење апликација и услуга који захтевају велике протоке, као што је видео стриминг. Такође је потребно избегавати слање већих докумената у прилозима mail-oвa (боље је наводити линкове ка истим ако је могуће), избегавати online игрице у овом периоду и све друге апликације које захтевају велики проток података.

У овом периоду је од изузетне важности да Интернет буде доступан што већем броју корисника и зато је потребно одговорно поступање свих. У супротном, уколико дође до преоптерећења мреже може се догодити да оператори не могу да гарантују одговарајући квалтет за неке од апликација (пре свега забавни видео садржаји). РАТЕЛ ће у сарадњи са операторима континуално пратити стање у Републици Србији у области електронских комуникација и о томе обавештавати кориснике и операторе, наводи се у саопштењу.

На препоруке европских званичника реаговале су светске друштвене мреже и сервиси које су смањиле квалитет својих видео садржаја, па су снимци на платформама Netflix, YouTube, Instagram и Facebook мањих резолуција.