Решење о прекиду изборних радњи

Општинска изборна комисија општине Чајетина, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године.

Све ово у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.