Рок за плаћање треће рате пореза на имовину истиче у понедељак

Истиче рок та уплату треће рате пореза на имовину

Рок за уплату треће рате пореза на имовину истиче у понедељак, 15. августа.

Порез на имовину плаћа се квартално, и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. Тако рате падају око 15. у месецу: фебруару, мају, августу и новембру.

За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату.