Саветодавне службе за грађане општине Чајетина (видео)

Подршка локалним самоуправама у успостављању “Саветодавне службе за грађане” реализује се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије. Пројекат спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројекте услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО). https://www.youtube.com/watch?v=72aY201eRsU Пројекат општине Чајетина је почео у јуну 2019. године и траје 18 месеци, до децембра 2020. године. Средства добијена од донатора износе 14.342 евра, док је укупна вредност пројекта 15.338 евра. Потребе грађана општине Чајетина за функционисањем служби правне помоћи у Oпштинској управи постају неминовност и неопходност узимајући у обзир чињеницу да се грађани веома често нађу у ситуацији када им је потребан правни савет, писање поднесака или попуњавање формулара, а складу са својим финансијским статусом нису у могућности да себи приуште правну подршку. Круг ових лица је широк. Међу ове грађане спадају лица без прихода и имовине, примаоци социјалне новчане помоћи, становници ромских неформалних насеља, незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање, примаоци минималне зараде, избегла, прогнана и расељена лица, припадници социјално угрожених и маргинализованих друштвених група, лица која испуњавају услове за ослобађање од плаћања трошкова поступка и други. Овим пројектом Oпштина Чајетина настоји да допринесе решавању проблема недовољно транспарентне и одговорне политике пружања саветодавних услуга кроз у с л у г е бесплатне правне подршке за становништво на територији општине као корисника тих услуга. Поред тога, имајући у виду да је ово иницијални пројекат који у овој области покреће Општина Чајетина, пројектом је предвиђена и детаљна разрада механизама пружања тих видова подршке. Циљ пројекта је да се допринесе да сваки грађанин општине Чајетина има делотворан и једнак приступ правди. Канцеларија саветодавне службе грађанима налази се на другом спрату Општинске управе Чајетина, број 213, а саветодавац је Александар Бацетић. М.Ранковић Луковић