Страни туристи долазе у Београд, а домаћи највише иду на Златибор.

златибор

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду од јануара до октобра 2023. године у Републици Србији боравило је укупно 3.593.049 туриста, што је за 9% више у односу на првих 10 месеци претходне године. Посећивале су се бање, градови и планински центри, а највише туриста било је из Русије.

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи су највише боравили на Златибору (734.677 ноћења, што је 65% више у односу на претходну годину), затим следе Сокобања, Врњачка бања, Копаоник, Београд, Тара и Дивчибаре, преноси Б92.

Страни туристи су најчешће боравили у Београду, а затим следе Нови Сад, Златибор, Суботица, Ниш, Копаоник, Врњачка бања. Посета Београду порасла је за 12% у односу на претходну годину.

Највише страних туриста боравило је у планинским центрима, док су домаћи туристи најчешће посећивали бање. Највише страних туриста било је из Руске Федерације, а затим и из Турске и Босне И Херцеговине.