У плану нове атракције на врху Торника

Торник

Општини Чајетина од стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије пренето је право својине на врху Торника и то над објектом (Визиторски центар) и земљиштем површине од око 6,5 ари. Влада Републике Србије донела је Закључак којим је одлучила да пренесе право својине Републике Србије у својину Општине Чајетина, без накнаде на непокретностима, а у циљу привођења земљишта планираној намени, што је раније Општина Чајетина одлуком Скупштине општине предложила. На предметној локацији планирана је изградња нових објеката у функцији гондоле, угоститељских и комерцијалних, пре свега. Читав простор биће уређен у складу са планском документацијом, где су опредељене локације и за видиковац, забавни парк за децу, али и за атрактивне адреналинске садржаје.