Унапређени капацитети 73 локалне самоуправе за остваривање права детета

скго

Укупно 118 руководилаца и запослених из 73 локалне самоуправе широм Србије оспособљено је за унапређење остваривања права детета, истакнуто је на завршној конференцији пројекта „Унапређење капацитета локалне самоуправе за остваривање права детета“, коју је организовала Стална конференција градова и општина (СКГО) у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.

Пројект је реализован у оквиру програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу”, који заједнички спроводе агенције Уједињених нација у Србији - УНОПС, УНИЦЕФ, УНФПА и УНЕП, у сарадњи са Владом Србије и уз финансијску подршку Владе Швајцарске.

Током 2023. године је одржано шест тродневних акредитованих регионалних обука и један вебинар за представнике локалних самоуправа који раде у организационим јединицама надлежним за послове социјалне заштите, здравствене заштите и јавног здравља, образовања и друштвене бриге о деци. У оквиру заједничког УН програма, обезбеђена су средства за обуке за 20 општина одабраних пројектом. Свесни важности обухватања више локалних самоуправа, УНИЦЕФ је обезбедио додатна средства, како би се омогућило да се укључи још 53 општина из осталих делова Србије.

„Вишегодишња сарадња на оснаживању капацитета локалних самоуправа за спровођење бројних надлежности које се односе на остваривање права детета, резултирала је повећаним интересовањем локалних самоуправа за планирање, буџетирање и спровођење локалних мера и оснаживање интерсекторске сарадње између релевантних локалних актера”, истакао је Иван Миливојевић, заменик генералног секретара СКГО.

Да би се обезбедило да локалне самоуправе приоритизују права и потребе деце, неопходно је да се детаљно упознају и да разумеју дечија права, да имају довољно капацитета и ресурса за развијање и спровођење локалних планова и буџета који су у складу са приоритетима деце и адолесцената и њихових породица, оценила је Ана Продановић, руководитељка програма за праћење права детета у УНИЦЕФ-у.

„Пре четири године УНИЦЕФ и Министарство за државну управу и локалну самоуправу покренули су програм обуке с циљем унапређења разумевања права детета међу запосленима у општинама. Током ове године, запослени из укупно 73 општине су добили прилику да похађају обуку која је прилагођена специфичностима  и потребама наших локалних заједница. Обука је садржала практичне примере и најбоље праксе за ефикасну примену права детета у свакодневном раду општинских управа“, навела је Продановић.

Швајцарска је посвећена одрживом развоју, кроз јачање локалне самоуправе и доброг управљања, што је основа програма ПРО - Локално управљање за људе и природу, навео је Петар Василев, национални програмски службеник за управљање из Швајцарске канцеларије за сарадњу.

„Обукама реализованим у оквиру овог пројекта запослени у локалним самоуправама стекли су вештине и знања потребна за креирање политика које ће на свеобухватан начин подржавати развој и остваривање права деце. Постављањем приоритета на потребе деце, улажемо у праведнију и равноправнију будућност, у којој свако има прилику да напредује“, истакао је Василев.

Овом приликом, организована је и панел дискусија под називом „Локална самоуправа као лидер локалне политике права детета – добре праксе и изазови за обезбеђивање, остваривање и заштиту права детета у локалној заједници“ на којој су учествовали представници градова Шапца и Ниша, општина Врбас и Оџаци, као и експерти СКГО.