Упознавање заједничке историје у циљу унапређења европских вредности (видео)

Део пројекта који финансира Европска унија кроз програм: Демократско укључивање и грађанско учешће, јесте и општина Чајетина.   Пројекат  је покренула организација Алда са циљем развијања свести грађана о европском идентитету. У њему учествује 12 земаља међу којима и Србија. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqznlkf3bSY&feature=youtu.be

Упознавање заједничке историје у циљу утврђивања и унапређења европских вредности, циљ је пројекта који финансира Европска унија у којем од јуна прошле године учествује и општина Чајетина. Поред представника Србије, ту су локалне самоуправе и организације цивилног друштва из Хрватске, Чешке, Италије, Бугарске, Босне и Херцеговине, Француске, Македоније, Румуније, Словачке, Црне Горе.

"Циљ Пројекта је пре свега да се нађе заједнички именилац за европски идентитет. Мотив за предлог пројекта који је усвојен од стране ЕУ, финансира се и спроводи се две године почевши од јуна 2019. до јуна 2021. , јесте растући евроскептицизам земаља ЕУ, а самим тим се то рефлексује и на чланице које нису чланице и они су желели да виде због чега се јавља евроскептицизам и шта је то због чега људи не желе да учествују као грађани у свим тим активностима у кјима би могли да утичу на активности ЕУ. Што се тиче конкретно Србије, имамо јако добро успостављен законски систем алата за укључивање грађана  кроз нпр. Закон о локалној самоуправи, или кроз општинске статуте који су мање-више слични, само што их не користе довољно сви грађани. Мислим да, промовишући један овакав пројекат, можемо да иницирамо грађане да користе, рецимо, петиције или могућност референдума за одређена питања итд", објашњава Бојана Божанић, члан Пројектног тима општине Чајетина.

Први састанак одржан је у Хрватској, када су дефинисане активности у наредном периоду. Свака организација-учесница имала је обавезу да спроведе локалну активност о препознавању сопственог културног, историјског, религијског идентитета. У општини Чајетина спроведене су анкете међу младима, старима и женама из удружења. Најзанимљивији одговори биће представљени на презентацији у Прагу фебруара ове године, када ће се прецизирати и начин повезивања свих стечених информација у циљу развоја јединственог европског идентитета.

"Сигурно да ће једна од следећих активности до краја пројекта бити резултат који говори шта је то и како се може променити начин функционисања , начин заједничког учешћа у смањивању евроскептицизма  међу свим земљама у Европи", истиче Божанићева.

Према замисли покретача пројекта, мрежа градова и организација  радиће до јуна 2021. године на промоцији европских вредности и грађанског духа кроз побољшање услова за активно демократско учешће на европском нивоу.

М.Ранковић Луковић