Управа за аграрна плаћања подсећа на предности увођења еАграра

у

Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће ове године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

Предности овог система, поред уштеде времена, могућности онлајн регистрације и подношења захтева за подстицаје су и ти што ће сви корисници платформе имати детаљан увид у све подстицаје за које су се пријавили уз могућност континуираног праћења статистике подстицаја.

Досадашња пракса за упис у РПГ захтевала је од корисника подстицаја одлазак на минимум 4 „шалтера“ и попуњавање 89 података на 8 различитих образаца/прилога, од чега су се бројни подаци уносили више пута. Процењено је да је било потребно одвојити 4.5 сата за припрему и подношење захтева и 1320 динара на име такси, провизија и за штампање документације.

Систем еАграр створен је са циљем да се сви процеси пријаве у РПГ и пријаве за подстицаје дигитализују, што ће за резултат дати уштеду времена, смањењу трошкова неопходне папирологије и на крају – исплату подстицаја у истој години у којој су пријаве и послате.