Успостављање система примарне селекције отпада (видео)

Регионални центри за управљање отпадом јесу решење проблема у многобројним локалним самоуправама у Србији. Међутим и тамо где постоје тела, депонија немају неограничен рок трајања. Велике су количине отпада које се свакодневно довезе, а веома мали проценат тог отпада се рециклира. Због тога стручњаци решење виде у примарној селекцији отпада односно његовом раздвајању на месту настанка.Успостављању таквог система све ближи су у општини Чајетина. 

(ТВ 5) https://www.youtube.com/watch?v=hD9lK1KaRzc