Ванредна појачана контрола рада у систему социјалне заштите, филијалама НСЗ и ПИО

Појачани инспекцијски надзори у свим центрима за социјални рад и одељењима за дечију заштиту при општинским и градским управама, вршиће се појачаним интензитетом, по налогу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића, а током ванредног стања у Републици Србији.

Осим инспекцијског надзора у установама социјалне заштите за смештај корисника, покренута је и акција “тајни клијент”, која за циљ има проверу доступности информација грађанима телефонским путем, као и љубазност запослених.

Наиме, инспектори социјалне заштите који су добили решење за рад од куће, потпуно анонимно и по случајном избору, у току радног времена сваког радног дана, позиваће установе односно службе, како би проверили да ли се запослени јављају на дежурне телефоне, да ли грађанима дају потпуне и тачне информације. Такође овом акцијом ће се проверавати и њихова љубазност.

“На основу закона који нам то омогућавају, одлучили смо да у време ванредног стања вршимо појачану контролу спровођења поверених послова. Дужност и обавеза Министарства је да води рачуна о доступности информација, о правима и услугама наших грађана”, рекао је Ђорђевић.

Министар је истакао да у условима ванредног стања и ограничења кретања, телефонска комуникација многима представља једини начин да дођу до информација како би остварили права која им по закону припадају.

„О резултатима ове акције Министарство ће периодично информисати Министарство државне управе и локалне самоуправе као и Министарство надлежно за контролу и рад општинских органа и Заштитника грађана, у циљу предузимања мера из њихове надлежности“, објаснио је Ђорђевић.

По овом принципу контролу својих филијала ће радити Национална служба за запошљавање и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.