Васпитање деце и постављање граница (видео)

Након прве године живота код детета поред потреба јављају се и жеље. Родитељи треба да знају које жеље треба испунити, а које не, не би ли на прави начин поставили границе и оквире и на тај начин васпитали своју децу. Према мишљењима психолога, родитељи треба да расту и развијају се са својом децом и на тај начин одлуче по ком моделу ће их васпитавати, али оно што је најважније јесте да остају доследни постављењим границама.       

(ТВ 5)

https://www.youtube.com/watch?v=0esgvKTW_N8