Велике казне за неодговорне власнике домаћих животиња и кућних љубимаца (видео)

Одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Чајетина прописани су услови и начини држања ових животиња, као и права, обавезе и одговорности држалаца животиња.  Одлуком је обухваћена и заштита од злостављања, хватања и збрињавања напуштених животиња, забране, прекршаји и казне за прекршаје, као и надлежни органи за надзор над спровођењем одлуке.

https://www.youtube.com/watch?v=xVxBq6LwsUo

Стара Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Чајетина је ове године, на једној од седница СО Чајетина, усклађена  са новим законским и подзаконским актима, а  Комунална инспекција општинске управе Чајетина стара се да се Одлука спроводи.  Овом одлуком је посебан акценат стављен на држање животиња у насељеним местима Чајетина и Златибор.

На Златибору је забрањено држање животиња осим периферног дела Зове, периферног дела насеља Потоци и насеља Фарме, где већ имамо фарму крава. Значи у та три дела насељеног места Златибор дозвољено је држање домаћих животиња. Ту се мисли на копитаре, папкаре, живину, куниће, пчеле. Кад је у питању МЗ Чајетина забрањено је држање домаћих животиња осим дела насеља Шиповик и дела насеља Очка гора" каже Мићо Чубрак, руководилац Одсека за инспекцијске послове ОУ Чајетина.

Ова Одлука је оглашена у Службеном листу општине Чајетина број 10/2019, где су набројане и јасно означене парцеле на којима се могу, односно не могу држати домаће животиње. Што се тиче кућних љубимаца, власници могу држати највише два пса или две мачке у својим становима, кућама, двориштима, или заједничким двориштима  уз сагласност других сувласника.

"У дворишту се може држати кућни љубимац у боксу, ограђеном кавезу са кућицом или ако нема кућицу онда на поводцу или на ланцу а кретање мора бити ограничено, најмање један метар од суседне парцеле. Бокс или кавез може бити направљен у дворишту удаљен најмање десет метара од суседног стамбеног или пословног објекта. Комунална инспекција извршила је више саветодавних посета, обишла је више власника, како домаћих  животиња, тако и кућних љубимаца и упознала их са одредбама ове одлуке.  Међутим и даље има пар случајева где су неодговорни власници домаћих животиња или кућних љубимаца и ми ћемо морати да прибегнемо непопулатним мерама, а то су мере репресије кроз писање прекршајних пријава и кроз издавање прекршајних налога", истиче Чубрак.

Прописане казне  крећу се од 20 до 80 хиљада динара за физичка лица, а у претходном периоду већ је написано неколико пријава, а издати су и прекршајни налози. Из Инспекцијске службе апелују на грађане да се понашају одговорно према својим кућним љубимцима, а самим тим и према својим суседима и суграђанима.   Оно што је још битно рећи јесте то да власници  домаћих животиња и кућних љубимаца не могу бити млађи од 18 година.

Мирјана Ранковић Луковић