Влада одредила максималне цене животних намирница и нафтних деривата

Основне намирнице

Влада Србије донела је на седници Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница којом је одређена максимална малопродајна цена белог кристал шећера од 96,99 динара по килограму за сва паковања, а УХТ млека са 2,8 одсто млечне масти од 113,99 динара по литру.

Наводи се да максимална произвођачка цена шећера за паковања од килограм, пет килограма и 10 килограма не сме прелазити 80 динара по килограму, а за сва остала паковања је одређена највиша цена од 88 динара за килограм.

У Уредби је наведено како трговци на велико морају да пласирају шећер трговинама на мало у року до 15 дана од закључења купопродајног уговора и да произвођачи шећера не смеју испоручивати ову намирницу у количинама мањим од просецних у последњих 12 месеци.

Уредбом је прописано да ће цене брашна тип 400 и тип 500, јестивог уља и свињског меса од бута остати на нивоу од 15. новембра прошле године.

Ограничење цена се не односи на снижене цене распродаја, сезонских снижења или акцијских продаја, уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ на редовне цене, односно цене пре снижења.

Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница донета је због заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена роба ограничених Уредбом, које су изузетно важне за снабдевање потрошача, а превасходно угрожених категорија.

Ограничене цене нафтних деривата на снази до краја јула 
На седници Владе Републике Србије донета је и Уредба о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте и предвиђено је да она важи до 31. јула 2022. године.

Такође, Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о привременој забрани извоза евро дизела ЕН 590. Ова Одлука донета је у циљу спречавања потенцијалне несташице овог производа, проузроковане глобалним поремећајем на тржишту деривата нафте, и у циљу обезбеђења сигурног снабдевања тржишта Србије дериватима нафте.