Влада Србије ограничила цену пелета и привремено забранила извоз

пелет

Максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима, одлучила је данас Влада Србије доносећи Уредбу о ограничењу висине цене пелета, а донета је и Одлука о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију.

Уредба је донета на иницијативу Министарства рударства и енергетике, а у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникацијама, Министарством пољопривреде, складиштарима, пелетарима, као и Управом за шуме, ЈП „Србијашуме".

Уредба је донета ради заштите енергетске безбедности земље и биће на снази 90 дана од дана ступања на снагу.

Спровођење надзора над применом уредбе на терену и контролисање малопродајне цене пелета, вршиће инспекцијски органи Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Одлука о привременој забрани извоза пелета и одређених дрвних сортимената за потребе производње чврстих горива на бази биомасе на домаћем тржишту донета је како би се спречиле критичне несташице ових производа настале услед повећаног извоза и потребе становништва за снабдевањем проузрокованим кризом на светском тржишту енергената, и трајаће до 1. новембра ове године.

Одлуком је омогућено да се извоз трупаца може вршити уз посебне дозволе које ће се подносити на месечном нивоу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а о којима ће одлучивати комисија сачињена од представника министарстава пољопривреде, шумарства и водопривреде, трговине и Привредне коморе Србије.

Дозволе достављене до 15. у месецу за текући месец за укупну количину дрвних сортимената планираних за извоз, издаваће се на период од два месеца.

Снабдевање тржишта дрвним сортиментима и контролу цена огрева и пелета контролисаће Радна група за праћење производње и продаје дрвних сортимената од стране јавних предузећа за газдовање шумама у државној својини, која је данас формирана на седници.

Влада је на данашној седници дала сагласност на одлуку о усвајању ценовника основних производа шумарства - дрвних сортимената јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме", којим се одобрава повећање од 15 одсто, а у интересу заштите имовине, односно шума у државној својини Републике Србије и њиховог економски оправданог коришћења.

Влада је данас усвојила и Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба како би се заштитило тржиште и спречиле деформације у формирању цена овог производа, а имајући у виду да се у структури цена највећи део трошкова односи на брашно чија се цена мењала.

С обзиром на то да је у претходном периоду дошло до великог раста цена намирница кључних за исхрану становништва, Уредбом је по први пут ограничена маржа на све остале врсте хлеба.

Имајући у виду да је маржа шест одсто, а да се хлеб углавном испоручује директно у трговини на мало, тако да је то и укупна маржа трговца на мало, закључено је да се повећање цене неће одразити на њихово пословање. Такође, процењено је да повећање цена неће значајно утицати на стандард потрошача.

На данашњој седници донета је измењена одлука о привременој забрани извоза Евро дизела ЕН 590 којом се забрана продужава за још седам дана.

Влада Србије усвојила је Стратегију интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022-2027. године, са Акционим планом за спровођење Стратегије за период 2022-2024. године.

Имајући у виду да је стратешки циљ Србије пуноправно чланство у Европској унији, овом Стратегијом Србија уводи нови концепт интегрисаног управљања границом са циљем усклађивања са европским правним тековинама.

Документ уређује правила кретања лица ппеко граница као и одредбе шенгенског каталога - контрола спољних граница, враћање и реадмисија.