Влада усвојила измене више уредби из области пољопривреде

Влада РС, лого, илустрација вести

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници више измењених уредби које се односе на пољопривреду, а тичу се субвенција по грлу стоке и повећања прелевмана и премија за млеко.

Изменама више уредби, поред осталог, прелевмани за сиреве и остале производе биће повећани на 300 динара, али и уведени прелевмани на евапорисано млеко у износу од 300 динара.

Такође, подижу се и субвенције по грлу за приплодне млечне краве, и то са 30.000 на 40.000 динара, а субвенције ће бити исплаћене по јавном позиву који је у току. Укупан износ повећања износи 2,3 милијарде динара, а за ову меру ће у текућој години бити исплаћено укупно 14,3 милијарде динара. Мера ће важити за сва грла млечних крава, којих је укупно 228.823.

Када је реч о премијама за млеко, оне ће бити повећане са 15 на 19 динара по литру у другом, трећем и четвртом кварталу 2023. године, а укупно повећање ће износити три милијарде динара. Укупан износ за премије за млеко у овој години биће 15 милијарди динара.

Ове мере садржане су у предлозима измена и допуна Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години, Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину, Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године и Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху.

На седници је усвојена и Одлука о измени Одлуке одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине, с обзиром на то да је детаљном анализом и праћењем стања на тржишту млека и млечних производа утврђено да је, услед повећаног увоза полутврдих сирева, и поред заштитних мера, дошло до дестабилизације домаће производње сирева, стварања вишкова и немогућности пласмана услед неконкурентне увозне цене.

Зато је предложено повећање посебних дажбина на увоз шест врста сирева са тржишта Европске уније и осталих тржишта.

Чланови Владе усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, којима се наставља подршка мајкама предузетницама.

Предложеним изменама предвиђено је да очеви који су у радном односу, а чије су супруге предузетнице, након три месеца од рођења детета могу да користе право на одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета и накнаду зараде, односно накнаду плате.

Ова права отац детета може да оствари после навршена три месеца живота детета, за преостали период до годину дана за прво и друго дете, односно до две године за треће и свако наредно дете.

Измене Закона изједначавају статус мајки предузетница, будући да је предвиђено остваривање права везаних за одсуство са посла за треће и свако наредно дете у трајању од две године.