Влада усвојила нови пакет мера: Нема принудне наплате пореза, обустављени рокови за тужбе

На седници Владе усвојене су и додатне мере за што безболнији пролазак државе кроз епидемију. Уредба о порезима за време трајања ванредног стања односи се "на пољопривреднике и предузетнике који имају одобрено одлагање плаћања дуга и има за циљ повећање ликвидности обвезника за време трајања ванредне ситуације". То значи да неће бити поништавани споразуми о "одложеном" плаћању и неће бити покретани поступци принудне наплате због кашњења или неплаћања рата. Док се Србија бори са короном, рокови за подношење жалби и тужби, предлози за покретање поступака, извршења и обезбеђења, престају да теку од 15. марта када је уведено ванредно стање. Пацијенти неће плаћати фиксну партиципацију од 50 динара за издавање рецепта у периоду важења одлуке да се вирус ковид-19 прогласи заразном болешћу. Влада је најавила отварање два национална контакт центра - један за све информације у вези са вирусом, а други за волонтере. Извор: Новости