Влада усвојила одлуку о повећању броја студената на буџету

влада рс

Влада Србије усвојила је, на предлог Министарства просвете, одлуку о повећању броја студената који се школују о трошку државе.

На прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних на терет буџета биће уписано 18.098 студената, што је у односу на претходну годину више за 40 студената.

На прву годину докторских академских студија предвиђен је упис 785 студената, што је у односу на претходну годину више за осам студената, док ће држава финасирати школарине за 4.632 студената прве године студијских програма основних струковних студија.

Одлуку о броју студената студијских програма мастер академских студија Влада Србије ће донети накнадно, како би се, са Националним саветом за високо образовање и другим релевантним институцијама, обавиле додатне консултације о броју буџетским места на новим студијским програмима.

У складу са законом и аутономијом универзитета, сваки факултет доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената, саопштило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.