Влада усвојила више уредби за подршку привреди

Влада Србије данас је усвојила Уредбу о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије COVID-19 као и неколико других уредби за подршку привреди и пољопривреди.

 На седници Владе усвојена је и Уредба која се односи на померање рокова за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и порез на приход од самосталне делатности, саопштило је Министарство финансија.

Извор: Тањуг