За пошумљавање 41 милион динара

Министарство заштите животне средине расписало је данас конкурс за доделу средстава Зеленог фонда за пошумљавање у 2020. години, а за ову намену издвојено је 41 милион динара.

Како се наводи у конкурсној документацији објављеној на сајту тог министарства, у циљу повећања пошумљености Србије, ресорно министарство ће новац додељивати за набавку садница, извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, а на земљишту у јавној својини у градовима и општинама.

План је да се пошуме деградиране површине или површине за које постоји опасност од деградације, као и да се направе ветрозаштитни појасеви, и друго.

Начин и рок реализације додељених средстава као и остали услови од значаја за реализацију пројекта пошумљавања, уредиће се уговором између Министарства и корисника средстава, а додељена средства ће се реализовати најкасније до 30. новембра 2020. године, наводи се у документацији.