За све бебе рођене од Нове године важе увећани родитељски додаци

n

Родитељски додатак за прво дете од 1. јануара увећан је са досадашњих 321.900 на 345.398динара, док ће друга беба у породици од сада добијати 306.388, (у 24 рате по 12.766) уместо досадашњих 285.544 динара.

За треће дете од Нове године важиће такође нови износ - 1.838.332 у 120 месеци по 15.319 динара, (до сада 1.713.264),док четвртом следује 2.757.498 динара (до сада 2.569.896), такође у наредних 10 година, сваког месеца по 22.979 динара.

Увећани су и износи које трећа и четврта беба добијају једнократно, па ће тако сада примати 255.323 динара.

Паушал за набавку опреме за дете за децу рођену 1. јануара 2023. године и касније износи 6.383 динара (било 5.948), док је једнократна помоћ за рођење друге и треће бебе сада 115.132 динара (до сада 107.300).

Законом о финансијској подршци породици са децом прописано је да се износи родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете усклађују два пута годишње, 1. јануара и 1. јула почев од 2019. године, на основу кретања индекса потрошачких цена у Србији у претходних шест месеци.