Захтев за повраћај ПДВ-а за бебе до 18. фебруара

Рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ-а купцу хране и опреме за бебе траје до 18. фебруара ове године.

Од 1. фебруара ове године измењени су, иначе, услови за рефундацију ПДВ-а на куповину хране и опреме за бебе, односно усклађени су динарски износи са годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години.

У складу са изменама Закона о порезу на додату вредност, прописано је да се право на рефундацију ПДВ-а може остварити до износа од 80.323,24 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 45.898,99 динара, а у другој до 34.424,25 динара, објашњавају надлежни.

Право на рефундацију ПДВ-а за храну и опрему за бебе може да оствари родитељ, односно старатељ уколико је његов укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију мањи од 1.101.575,88 динара, а укупна имовина на коју плаћа порез на имовину мања од 26.850.911,72 динара.

Детаљније информације грађани могу сазнати позивом Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона 011 331 01 11 или 0700 700 007, а у 37 филијала Пореске управе у Србији, на јединственом пореском месту "Ваш порезник" грађани се могу непосредно информисати.

Такође, на сајту Пореске управе (www.пурс.гов.рс) налази се Корисничко упутство у вези са рефундацијом ПДВ-а за куповину хране и опреме за бебе.

Извор: Новости