Заказана 27. седница СО Чајетина

Заказана 27. седница  СО Чајетина

Председник  Скупштине општине Чајетина Арсен Ђурић заказао је за уторак 29. новембар  27. седницу. 

Пред одборницима ће се наћи 30 тачака днвног реда, међу којима и: 
- Извештај о извршењу буџета општине Чајетина за период  01.01. до 30.09.2022.године;
- Предлог решења о давању сагласности на измене финансијског плана ЈКП'' Водовод Златибор'' Чајетина за 2022. годину -трећа измена;
- Предлог решења о давању сагласности на измене финансијског плана ЈП'' ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР '' Златибор  за 2022. годину;
- Предлог одлуке о повећању основног капитала Jавног предузећа       '' ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР'' ЗЛАТИБОР;
- Предлог одлуке о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- Предлог решења о измени решења о именовању Школских одбора у основним и средњој школи;
- Предлог решења о именовању Надзорног одбора ЈП'' ЗООХИГИЈЕНА ЧАЈЕТИНА'' ;

Одборници ће разматрати и више тачака везаних за решавање правно имовинских односа. 

Седница ће се одржати  у  Великој сали скуштине општине са почетком у 11,00 часова.