Завршни радови на изградњи златиборског постројења

Годину за нама обележили су многи значајни и успешни пројекти, Јавно комунал- но предузеће „Водовод Златибор” предано је радило на задовољавању свих потреба потрошача, унапређењу услуга и услова пословања. Најзначајнији пројекат који је предузеће урадило у 2019. години је Постројење за пречишћавање отпадних вода на Златибору.

“Вредност постројења је око 4.6 милиона евра. Отпадне воде на Златибору су доведене на једну локацију. После третмана кроз ово постројење излазиће чиста вода, безбедна по биљни и животињски свет, која неће загађивати Црни Рзав и дрински слив. Ажурно се радило на побољшању сеоских водоводних мрежа Постројење је заједнички пројекат општине Чајетина и словеначке владе. Захваљујући нашим словеначким партнерима постројење ће радити са најсавременијом “Сименс” електроопремом и “КСБ” пумпама. Извођач радова је фирма ”Јединство” из Севојна. У предвиђеном року успешно је одрађен највећи део радова.

У току су завршни радови на постројењу и партерно уређивање простора око њега. Почетком 2020. године очекујемо да постројење буде пуштено у рад. Урадили смо око 14 километара водоводне мреже и пет километара канализационе мреже. Треба нап менути да су највећи губици прерађене воде на цевоводу од Рибнице до Златибора. Урађена је пројектна документација за замену ове дотрајале мреже дужине око четири километра. Аплицирало се код Канцеларије за управљање јавним улагањима која је одобрила неопходна средства у вредности око милион евра. Такође, упоредо са пројектом замене дотрајале мреже ради се на прикупљању документације и добијању дозвола за изградњу резервоара на Тић пољу, капацитета 2.000 метара кубних. У случају нес- танка воде капацитет резервоара био би довољан да задовољи потребе становништва и туриста за три дана. Овај пројекат такође се ради у сарадњи са Канцеларијом за упра- вљање јавним улагањима и његова вредност је милион евра. У току године ажурно се радило на побољшању сеоских водводних мрежа. Година за нама је била изузетно сушна, па смо радили истражне бушотине у кориту реке Грабовица за потребе водовода Глиза и Крива река, како мештани ових села не би остајали без воде. Замењена је опрема за регулацију нивоа у резервоарима у Рожанству, Алином Потоку, Рудинама, Дуловићима и Сирогојну. У Рожанству и Алином потоку стављена је нова пумпа са аутоматиком. Набављене су и бунарске пумпе са пратећом аутоматиком за сеоске водоводе Шљивовица-Костадиновићи и Трипкова-Арсићи. У сврху припремних радова за пуштање у рад Постројења за пре- чишћавање отпадних вода на- бављена је и машина за уситња- вање крупног канализационог отпада која се налази у постројењу за препумпавање отпадних вода у насељу Зова на Златибору. У току године урадили смо око 1.800 нових прикључака на водоводну мрежу и око 700 замена дотраја- лих водомера. Овај податак је добар показатељ да се Златибор непрестано шири и развија, а да смо ми ту да испратимо потребе тржишта.

Ради се и на модернизацији возног парка који је од изузетног значаја за успешан рад. У плану је набавка додатне радне механизације. У току ове године набавили смо нови софтвер којим смо дигитализовали комплетну архиву, а радне налоге спроводимо на много ефикаснији начин. Ефикасност, стручност и ажурност запослених најбоље се огледа у брзини решавања кризних ситуација. Она на коју се ми посебно поносимо јесте санирање и отклањање квара насталог приликом пуцања магистралног вода на кружном путу испод хотела „Торник’’. За само 24 часа потпуно је отклоњен квар, а комплетна магистрална цев дужине 330 метара је замењена. Овим путем се захваљујемо свима који су на овом проблему радили даноноћно, без обзира на лоше временске услове који су их пратили.

Уз радове на постројењу, ЈКП „Водовод Златибор” у 2019. години урадио 14 километара водоводне и пет километара канализационе мреже, 1.800 нових прикључака и низ других послова.”

Марко Ђокић (ЈКП „Водовод Златибор’’)

Извор: Златиборске вести