Зелена иницијатива за локалну заједницу – једногодишњи пројекат у Чајетини и Ужицу

плакат

Почетком јуна, у Чајетини и Ужицу је започет једногодишњи пројекат Зелена иницијатива за локалну заједницу, који спроводи чајетинско Удружење грађана Златиборски круг у партнерству са Удружењем наставника „Опстанак“ из Ужица, и у сарадњи са јединицама локалне самоуправе Чајетина и Ужице.

Циљ пројекта је  локализација циљева одрживог развоја у Чајетини и Ужицу кроз унапређење сарадње ЈЛС Ужице и Чајетина и организација цивилног друштва ради припреме и усвајања локалних јавних политика које су у складу са Агендом 2030 и имплементације циљева одрживог развоја у локалне политике.
Такође, циљ  је и конкретна примена иновативних решења за заштиту животне средине кроз озелењавање јавних објеката у Чајетини и Ужицу. Тиме се ради на смањењу угљеничног отиска, ефикасној употреби природних ресурса, ублажавању негативних последица климатских промена и промоцији циљева одрживог развоја у локалној заједници.

Током годину дана, спроводиће се  јавна кампања за израду Локалног еколошког акционог плана, која ће обухватити медијску кампању и едукативне активности о праву на здраву животну средину и значају израде ЛЕАП-а у складу са Агендом 2030. Ове активности  ће  укључити ученике основних и средњих школа, наставнике, волонтере, представнике локалних еколошких организација, институција, медија, јединица локалних самоуправа и становнике Чајетине и Ужица. 

Пројекат се реализује у оквиру Фонда за одрживи локални развој,  као део Платформе за општедруштвени дијалог „Одрживи развој за све” која је успостављена уз подршку Швајцарске организације за сарадњу и развој (СДЦ) и Немачке развојне сарадње, а имплементира се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија - Агенда 2030”. Фондом непосредно руководи Београдска отворена школа (БОШ), као један од партнера на Платформи, задужена за подршку иницијативама за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу. Додатна подршка Фонду пружа се у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији” који се реализује уз подршку Европске уније у Србији.