До 15. маја рок за плаћање друге рате пореза на имовину

исплата

Рок за плаћање друге рате пореза на имовину за 2024. године за физичка и правна лица и предузетнике истиче 15. маја јер се према Закону о порезима на имовину, та обавеза плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Рок за плаћање друге рате пореза на имовину за 2024. године за физичка и правна лица и предузетнике истиче 15. маја јер се према Закону о порезима на имовину, та обавеза плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Камата за кашњење је 16,5 одсто. Осим затезне камате, порески обвезници могу да буду и прекршајно кажњени за неплаћање својих обавеза, а санкција за тај прекршај је 5.000 динара за физичка лица.

Плаћање пореза на имовину је законска обавеза свих грађана који на своје име имају уписану некретнину или земљу, а висина годишњег пореза зависи од величине имања и износа стопе пореза на имовину коју одређује свака локална самоуправа у Србији.

Порез се плаћа у четири рате, од којих прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра.

Извор: ГЗС