ЕПС: Позив грађанима за очитавање бројила

Да би се у току ванредног стања смањила могућност контакта и додатно заштитило здравље грађана "Електропривреда Србије" позива све купце да закључно са 1. априлом очитају стање на свом мерном уређају и да истакну стање бројила и датум очитавања на видном месту на улазу у своје објекте.

Поред тога, могу да јаве стање са бројила позивом на број телефона који је одштампан на рачуну, или путем мејла слањем података (име и презиме, адреса, ЕД број и стање на бројилу, датум очитавања) на мејл адресе према локацији бројила. Адресa за дистрибутивнo подручјe Краљева, у које спада и општине Чајетина, је prijavastanja.kv@eps.rs