И чајетинским пензионерима стижу бесплатни ваучери за одмор у Србији

Завршена је акција поделе ваучера за одмор у Србији за 2020. годину у којој је подељено  160.000 ваучера. Преузимањем бесплатних ваучера за смештај у Србији добија се могућност да се веома повољно обезбеде тренуци активног одмора у пензионерским данима . Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се користе  за , нпр. плаћање услуге смештаја,  у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера за смештај у трајању од најмање пет ноћи; њиме се покрива максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити. Чајетински пензионери су и претходних година, а посебно ове, били изузетно заинтересовани за овакву врсту аранжмана па је Удружењу пензионера из Чајетине стигло преко 50 захтева само у првом позиву и многи од њих већ добијају своје ваучере за одмор у Србији,  кажу у Удружењу. Мирјана Ранковић Луковић