Исплата посебне новчане накнаде

Национална служба за запошљавање најавила је за сутра 15. март, исплатиту посебне новчанe накнадe за фебруар 2018. године, уплатом на текуће рачуне корисника код пословних банака.