Исплата социјалних давања за пет категорија корисника

Поштнска штедионица најавила је за данас исплате накнада за више категорија корисника и то:

- Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за новембар 2019.

- Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за новембар 2019. за Србију и Косово и Метохију.

- Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за новембар 2019.

- Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за новембар 2019. за Србију и Косово и Метохију.

- Исплата привремене новчане накнаде за новембар 2019. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.