Измењена и допуњена Уредба о ценама маски и рукавица

Максимална малопродајна цене са урачунатим ПДВ-ом епидемиолошких маски је 200 динара, маски - 120 динара, а за рукавице 40 динара по комаду, наводи се у Уредби о измени и допуни Уредбе о ограничавању малопродајних цена заштитних средстава за време ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику.

По Уредби коју је Влада Србије донела 22. априла, Републички фонд за здравствено осигурање може испоручити правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитне опреме заштитна средства за њихове потребе, као и ради даље испоруке другим субјектима у циљу заштите здравља запослених у тим правим лицима и испуњења обавеза утврђених одлукама Владе.

(фото: ТАНЈУГ)