ЈП “Пошта Србије” - саопштење

Јавно предузећ “Пошта Србије” је  објавила саопштење у коме се каже да ће у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања, привремено обуставити Пост-експрес и Кеш-експрес услуга. Пост-ескпрес престаје са радом од 21.марта, а Кеш-експрес је престао од петка 20.марта. Пошта Србије ће у наредном периоду несметано пружати универзалне поштанске услуге и услуге новчаног пословања:
  • писмоносне пошиљке масе до 2 кг;
  • писмена у судском, управном и прекршајном поступку;
  • пакети масе до 10 кг;
  • поштанске упутнице (у унутрашњем и међународном саобраћају), новчане дознаке у међународном саобраћају – Wестерн Унион и МонеyГрам и ПостНет упутнице;
  • услуге новчаног пословања – уплате на текући рачун, исплате са текућег рачуна, уплате комуналних услуга и плаћање обавеза (порези, таксе и друго).
Привремене измене у пружању услуга Пошта Србије примењује у свему у складу са мерама које су на снази и припадајућим упутствима, у циљу очувања здравља и безбедности грађана Републике Србије. Извор: Пошта.рс