Комунална инспекција о казнама за напуштене животиње (видео)

У насељеним местима Златибор и Чајетина  забрањено је држање домаћих животиња осим на периферним деловима насеља Зова,  Потоци и  Фарма, као и насељу Шиповик и једном делу  Очке горе. Ова Одлука је оглашена у Службеном листу општине Чајетина број 10/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=gTEyt-JaxLA

Стара Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Чајетина је прошле године, на једној од седница СО Чајетина, усклађена  са новим законским и подзаконским актима, а  Комунална инспекција општинске управе Чајетина стара се да се Одлука и спроводи. Због тога је, између осталог, склопљен уговор са прихватилиштем за напуштене животиње у Пожеги  као и са  привредним друштвом  које врши комуналну делатност зоохигијене на подручју општине Чајетина и које делују по позиву ради уклањања напуштених животиња са јавних површина.

"Затицали смо необележене домаће животиње на јавној површини било на Златибору или у Чајетини а нисмо могли да утврдимо власника да га обавестимо, како би покренули поступак против неодговорног власника животиње. Јер, дешавало се у неколико случајева да копитари или папкари (мислим на коње или волове) иду саобраћајницом без надзора власника.  У немогућности да утврдимо власника, а у складу са одредбама Уговора који смо склопили са Прихватилиштем у Пожеги, обавештавамо надлежне људе из прихватилишта и они су ту за два до три сата; то смо већ урадили у неколико случајева", каже Мићо Чубрак, руководилац Одсека за инспекцијске послове.

Власници се пре или касније јаве, каже Мићо Чубрак, а одлазак по животињу која је смештена у прихватилиште и њен повраћај кошта око 70 000 динара.

"Апелујем на власнике како домаћих животиња тако и кућних љубимаца да чувају своје животиње, да воде рачуна о њима. Тако ће бити сигуро боље обезбеђен и комунални ред у општини Чајетина, и сигурност грађана", наглашава Чубрак.

Комунална инспекција  је до сада извршила више саветодавних посета, у којима је власнике како домаћих  животиња, тако и кућних љубимаца, упознала  са одредбама Одлуке.  Неодговорним власницима изречене су мере репресије кроз писање прекршајних пријава и  издавање прекршајних налога. Прописане казне за физичка лица крећу се од 20 до 80 хиљада динара .

Мирјана Ранковић Луковић Фото: ТО Златибор (позајмљен снимак "Жута минута")