НАЛЕД: Због епидемије смањени приходи локалних самоуправа

смањени приходи

Привредници у Србији очекују потпуни опоравак у року од шест месеци до годину дана, а већина локалних самоуправа (70 одсто) које су биле део истраживања Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) сматра да ће последице кризе изазване пандемијом ЦОВИД-19 осећати двоструко дуже- од годину до две године, преноси агенција Танјуг.

НАЛЕД је крајем марта спровео истраживање, а оно је обухватило ставове оба сектора. Због слабије наплате првенствено пореза на зараде, осталих пореза, такса и накнада, локални приходи ће се у најбољим околностима смањити за трећину, а две од пет самоуправа сматрају да ће смањење износити 40 до 70 одсто тренутних прихода. Анкета коју је спровео НАЛЕД показује да свака друга локална самоуправа има проблем са одржавањем ликвидности, што ће довести до немогућности измиривања обавеза и угроженог инвестиционог циклуса на локалу. Kако би обезбедиле континуитет у наредном периоду, 30 одсто њих одложиће и исплате ка добављачима, а за неке је опција коришћење средстава по основу оствареног суфицита из претходних година (27 одсто).

„Седамдесет одсто анкетираних локалних самоуправа оценило је да ће пандемија утицати умерено негативно на њихов рад, а свака пета да ће то бити врло негативно. Поред подршке коју је покренуо НАЛЕД кроз набавку прехрамбено-хигијенских пакета и медицинске опреме у сарадњи с донаторима, у кратком року неопходна је помоћ државе кроз успостављање Фонда за подршку угроженим општинама и градовима, како би локалне самоуправе могле да наставе са улагањима у локалне активности и пројекте ради превазилажења негативних последица вируса“,

каже градоначелник Пирота и потпредседник Управног одбора НАЛЕД-а Владан Васић. У НАЛЕД-у сматрају да када је реч о отклањању дугорочних ефеката пандемије на локалну економију, да је потребно стимулисати развој предузетништва. НАЛЕД предлаже да се направи план подстицаја самозапошљавања кроз проширење мере и на предузетнике паушалце који би били ослобођени пореза и доприноса на зараде у првој години. Постављање нових бизниса на здраве ноге осетило би се у локалним буџетима већ у првој години након важења мере и донело би значајне позитивне ефекте на локалне приходе захваљујући дугорочно смањеном обиму сиве економије, истичу. Kао трећи предлог наводе се бескаматни кредити за завршетак инфраструктурних радова на локалу, који су стопирани због пандемије.

У време спровођења анкете, 58 одсто испитаника поред одржавања ликвидности, суочавало се са проблемом организације рада, због немогућности да се бројни процеси који се одвијају у локалним самоуправама преоријентишу на рад запослених од куће, али и због додатног оптерећења које је у неразвијеним општинама изазвала набавка рачунара и друге опреме која је предуслов за несметано функционисање изван канцеларија.

(Извор: Танјуг)