Наредба Штаба за ванредне ситуације општине Чајетина

Република Србија

Општина Чајетина Општински штаб за ванредне ситуације Број: 82-1/2020 Дана: 16.03.2020.године Чајетина У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања Председника Републике Србије и мера Владе Републике Србије донетих на основу Одлуке о увођењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Чајетина, на седници одржаној 16. марта 2020.године у 11,00 часова, донео је следећу Н А Р Е Д Б У 1. О прекиду рада Предшколске установе '' Радост '', свих Основних школа и Средње школе на територији општине Чајетина; 2. За скраћење радног времена угоститељских објеката (ресторани, кафићи, барови и остало) и трговинских радњи од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица; 3. О прекиду рада Спортских хала, теретана и свих других спортских објеката у Чајетини и у насељеном месту Златибор; 4. О организацији рада начелнику Општинске управе у складу са новонасталом ситуацијом; 5. Опредељују се дежурни телефони за позиве грађана и то: -    Насељено место Чајетина – Дом здравља на тел. 031/3831-224 и 031/3831-916 -    Насељено место Златибор – Амбуланта Златибор на тел. 031/841-279 -    Епидемиолог Ужице на тел. 064/8577-507 и 060/8577-519 За сва лица која су била у иностранству, а која имају тегобе (повишена температура, кашаљ, кијавица) обавезно јављање на горе наведене телефоне. Све остале информације везане за проглашено ванредно стање могу се добити на телефон Туристичке организације Златибор број 031/845-103 у времену од 08,00 до 20,00 часова. 6. Појачан надзор инспекцијских служби, над свим објектима затвореног типа и контрола поштовања радног времена у складу са овом наредбом, као и појачан надзор над држањем домаћих животиња (коња, говеда, паса и др.) а све у складу са Законом о добробити животиња и одлуком о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Чајетина; 7.  Ангажовати поверенике цивилне заштите у Месним заједницама општине Чајетина око пружања помоћи старачким и самачким домаћинствима у допремању хране и лекова; 8.  Обавештавају се грађани да прате информације преко доступних средстава информисања; 9.  Информације битне за грађане општине Чајетина даваће председник општине Чајетина лично или лице које он овласти. Командант општинског штаба за ванредне ситуације општине Чајетина, председник општине Милан Стаматовић