Oбавештење Женског центра Ужице

Женски центар Ужице обавештава грађане Златиборског округа да је проширио обим подршке за жене са искуством насиља у породици тако што је увео нове начине пружања подршке.

Од  данас па у наредна три месеца  може се добити:

Телефонско информисање и саветовање путем  мобилног телефона са бројем 061 66 44 724 у времену од 20,00 до 8,00 часова сваког радног дана и викендом у времену од 00,00 до 24,00 часова.

Информисање и саветовање путем СМС и ВИБЕР порука на мобилни број 061 66 44 724 сваког дана у времену од 00,00 до 24,00 часова.

Информисање и саветовање путем  е-mailadreseuzicesostelefon@gmail.com(online) сваког дана у времену од 00,00 до 24,00 часова.

Стандардна услуга СОС телефона и даље се може добити  путем броја 0800333445 сваког радног дана од 8,00 до 20,00 часова.Позив је бесплатан за све мреже фиксне и мобилне телефоније.

Проширени обим услуга је обезбеђен уз подршку Агенције Уједињених нација за питања права жена и родне равноправности UN WOMEN како би се у условима појачане изолације и ограниченог  кретања,   женама са искуством насиља, подршка  учинила доступнијом  у току 24 часа свих седам дана у недељи.

Информације ће бити доступне на Сајту  и Фб страници  Женског центра Ужице.