Одржана 83. седница Општинског већа општине Чајетина

У понедељак 16. децембра одржана је 83. седница Општинског већа општине Чајетина. На овој седници дата је сагласност на финансијски план и програм пословања директних корисника буџета општине Чајетина за 2020. годину: Скупштине, председника Општине, Општинског већа, Општинске управе и Општинског правобранилаштва. Дата је сагласност и на Програме пословања за 2020. годину КЈП „Златибор“  уз сагласност на измену и допуну Правилника о раду и Правилника о систематизацији радних места овог предузећа, ЈКП „Водовод Златибор“, ЈКП „Дубоко“ из Ужица, ЈП „Голд гондола Златибор“, Туристичке организације Златибор, Спортског центра Чајетина, Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“, као и финансијски план Предшколске установе „Радост“ Чајетина. Чланови Општинског већа, дали су сагласност на измене финансијског плана за 2019. годину, као и финансијског плана за 2020. годину ПД „Златиборски еко аграр“, а дали су и сагласност за исплату субвенција за октобар 2019. године, као и сагласност на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за 2020. годину који се шаље на сагласност у надлежно министарство. Утврђени су предлози за допуну Одлуке о локалним комуналним таксама и Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. У циљу реализације пројекта за Основну школу у Мачкату, допуњена је и одлука о грађевинским зонама. На предлог Општинске управе, усвојен је и План јавних набавки за 2020. годину. Поред поменутог, утврђени су и предлози за више решења о отуђењу грађевинског земљишта.