Општина Чајетина: Укинут рад са странкама

Обавештење о организовању рада Општинске управе за време ванредног стања од 19. марта 2020.године У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/20), Уредбом о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20) и Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“ број 31/20) Општинска управа општине Чајетина обавештава странке следеће: 1. Запослени у Општинској управи општине Чајетина неће радити са странкама почев од 19. марта 2020. године. 2. Забрањује се улаз свим незапосленим лицима у службене просторије Општине. 3. Своја права, као и све додатне информације странке могу остварити путем e-mail адреса и на бројеве телефона у прилогу. 4. Све захтеве који се достављају у писаној форми преко писарнице, заједно са уплатницама, достављати скенирано на е-mail. 5. Све захтеве ван обједињене процедуре, који се подносе урбанизму странке могу пронаћи на званичном сајту Општине. 6. Захтеве за изводе и уверења подносити преко Виртуелног матичара на званичном сајту Општине. 7. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, Скупштине АП Војводине и одборнике скупштина општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. године. Спровођење изборних радњи наставиће се од дана престанка ванредног стања. 8. За све додатне информације и упутства странке се могу обратити путем e-mail адреса и на бројеве телефона у прилогу. e-mail адресе: Кабинет председника општине Чајетина: predsednik@cajetina.org.rs, office@cajetina.org.rs Председник СО Чајетина: skupstina@cajetina.org.rs Одсек за општу управу: nacelnik@cajetina.org.rs Одсек за финансије: poreskauprava@cajetina.org.rs Одсек за урбанизам: urbanizam@cajetina.org.rs Одсек за инспекцијске послове: inspekcije@cajetina.org.rs телефони: + 381 31 3831 151 + 381 31 3831 250 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Милица Стаматовић