Представе за децу у КЦ Златибор

Народно позориште из Ужица на свом репертоару има изузетно добре представе за децу. Тако ће, 14. и 15.  јануар 2020. од 17.00 часова у  Културном центру на Златибору извести две: "Палчицу" и "Црвенкапу". "Позориште је древно, моћно и вечно", каже Спасоје Ж. Миловановић. "Позориште прати човека од тренутка кад је речима и покретима могао обликовати своје мисли, жеље, смехове, страхове и надања, па све до најразвијенијег момента кад на основу открића развија у машти још недостигнуте могућности. Позориште је бег од скучености, загледавање иза доступног света, пројектовање властитих зеља и домишљања у постојећи свет, позориште је дете сна који се заснива на постојећој стварности. Оно је противљење разуму ради ослобађања разума, искривљавање стварности ради понирања у њене дубине, негирање једних правила ради стварања нових и свеобухватнијих. Позориште је превладавање страха, немоћи, таме, спутаности, тромости и непокретности. Позориште је стварање, обликовање новог према постојећем, тражење правог лица испод маске. Позориште је део слободе. Позориште је чаробна земља детињстваи бајки. Позориште је онолико позориште колико је ближе детињству и бајкама, као што су детињство и бајке више детињство и бајке што су близе позоришту. Баш у такво позориште и баш у такво детињство и баш у такву бајку желимо да уведемо публику."