Пробна државна матура само из српског, отказана друга два теста

drzavni ispit

Ученици трећег разреда четворогодишњих средњих школа полагаће 31. маја пробну државну матуру из српског, односно матерњег језика, док су пробни испити из математике и трећег теста отказани, сазнаје Данас.

Такву одлуку је донело Министарство просвете и о томе дописом обавестило директоре средњих школа, што нам је потврђено и у Министарству просвете.

„Циљеви пробног матурског испита као што су припрема школа за спровођење испитних процедура и провера софтверских решења се остварује реализацијом тестирања из српског/матерњег језика и књижевности. Спровођење овог испита је неопходно да би се тестирала сва софтверска решења дигиталног прегледања тестова, коришћења административног портала и безбедносних процедура. С обзиром да су друга два испита пробне матуре (математика, општеобразовни предмет/тест из стручно-теоријских знања/тест из солфеђа са теоријом музике) планирана на школском нивоу (штампање тестова и прегледање) процењено је да резултати и подаци ових тестирања нису неопходни да даљу припрему увођења ове системске мере“, наводи се у допису директорима у који је Данас имао увид.

Како је Данас први писао, претходно је Министарство предложило да се државна матура помери за школску 2025/26. годину, а тај предлог је унет у Нацрт измена закона о средњем образовању који је до скоро био на јавној расправи.

Министарство је у допису директорима потврдило да је Нацртом измена тог закона „предвиђено продужавање периода припреме образовног система за увођење државне матуре у пуном обиму“.

Како се додаје, „продужени временски период ће се искористити за објављивање задатака за припрему кандидата, објављивање услова уписа свих високошколских установа о вредновању и избору кандидата за упис на студије, објављивању садржаја тестова склоности за поједине факултете и јачање капацитета Центра за испите у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања“.