Програми и мере запошљавања у 2020. години (видео)

У сарадњи са општином Чајетина, која траје неколико година уназад, НСЗ - филијала Ужице одржала је презентацију свог програма у Великој сали општине. Циљ овог састанка јесте успостављање пословне сарадње и доступности услуга, програма и мера активне политике запошљавања што већем броју послодаваца.

https://www.youtube.com/watch?v=deAw2pcilYw&feature=youtu.be

28. фебруара расписан је Републички јавни позив националне службе за запошљавање којим се позивају незапослена лица и послодавци, да учествују у програмима коју национална служба  организује у овој години. Расписано је 13 јавних позива и данашњом активношћу, филијала Ужице, жели да приближи информације о расписаним јавним позивима и о условима јавног позива послодавцима са подручја општине Чајетина.

"У фокусу су нам послодавци који нису користили мере националне службе запошљавања у претходном периоду али и послодавци који су користили раније ове мере. Суштина приче јесте да у једном кратком рифингу и једној краткој презентацији упознамо послодавце са свим мерама, да их упутимо у начин како да то тих мера дође, где да добију информације да би то све било доста ефикасније и да би могли да заједно са њима учествују у запошљавању незапослених лица", каже Радољуб Шуњеварић, начелник одељења за програме запошљавања филијале Ужице.

И ове, као и претходних година, предност имају незапослена лица, било да се ради о младима без радног искуства или су у питању људи који су изгубили посао а њихова знања и вештине су застарели и више нису активни на тржишту рада. Ту су и једнократне субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, програми јавних радова и сет програма за особе са инвалидитетом.

"Можемо рећи да имамо изузетну реализацију када је у питању општина Чајетина и сарадња са локалном самоуправом која је такође препознала мере активне политике као нешто што утиче на смањење незапослености па и сама локална самоуправа издваја одређена средства, било да се ради о суфинансирању програма мера било да општина издваја искључиво сопствена срдства. У сваком случају Национална служба даје техничку подршку па се на тај начин реализују мере и активности. У протеклој години активности су били јако успешне, успели смо да реализујемо све планиране циљеве и општина је значајан део средстава издвојила за ове мере", истиче Шуњеварић.

Тренд смањења броја незапослених наставио се и у 2020. години на нивоу општине Чајетина као и на нивоу ужичке филијале. На основу последњих података, у чајетинској општини има око 400 незапослених активних лица. Сви заинтересовани за наведене мере подршке за 2020. годину, који се налазе на евиденцији НСЗ-а у Чајетини, могу да се јаве чајетинском огранку Филијале где ће добити сва потребна обавештења.

  Данка Миловановић