Рад Еко-школе и видљивост у локалној средини (видео)

И ове године тема којом се бави Еко - школа "Димитрије Туцовић" у Чајетини је вода. Због тога је на трећој седници еко-одбора, поред обележавања дана енергетске ефикасности,  било говора и о овој, животно битној намирници. Сумирани су, такође, резултати анкете о видљивости рада Еко-школе. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB11sjIcBjQ О значају енергетске ефикасности у ОШ "Димитрије Туцовић" говорило се током ове седмице на свим часовима на којима је о овој теми било могуће говорити, као и на часовима одељенске наставе.

"Пројекат Еко-школе је енергетска ефикасност а резултат тога биће караван за климу који ће овде код нас бити организован у општини Чајетини и на Златибору у априлу или мају, у зависности од слободног термина. Наша школа се доста поправила на овом пољу  и ми са децом покушавамо да максимално развијемо свест о томе колико је важно да својим понашањем и у кући и на послу доприносе очувању енергије и рационалном коришћењу енергије", каже Зорица Милосављевић, координаторка Еко-школе.

У сусрет Светском дану вода осмишљен је низ активности које ће ученици у сарадњи са својим учитељима и наставницима, и уз помоћ спољних стручних сарадника, спровести.

"Једну тему реализујемо две године. Ово је друга година теме о води коју посебно обележавамо као и прошле године тематским даном о водама у школи и ван школе а у библиотеци ћемо организовати јавни час", додаје Зорица Милосављевић.

ОШ  "Димитрије Туцовић је већ седму годину укључена у Међународни програм еко-школе. У овом временском раздобљу много тога је рађено не само на подизању нивоа свести из области екологије код ученика и свих запослених у овој школи, већ и шире, у целокупној локалној заједници. У жељи да сазнају колико је њихов рад био видљив ових година, спровели су анкету међу ученицима и њиховим родитељима.

"Еко школа је нешто у чему учествују сви запослени и сви ученици, чак и представници локалне заједнице. Ми се максимално трудимо да све активности буду снимљене и емитоване, да деца, учитељи, наставници и родитељи учествују што више. Иако смо максимално ангажовани  резултати анкете су били ретко где очекивани. Односно, да смо игде престигли ту половину очекиваног у смислу видљивости, учествовања деце, родитеља као и жеље и воље деце и родитеља да учествују у даљим активностима", рекла је Зорица Милосављевић.

Резултати анкете су само још већи подстицај, слажу се чланови еко-одбора, да се изнађу бољи начини како би видљивост рада Школе била већа, а то подразумева и чвршћу сарадњу са родитељима и њихово укључивање у заједничке акције са децом и наставницима, што је и био управо један од предлога анкетираних.

Мирјана Ранковић Луковић