Скупштина Србије усвојила Закон о јавним набавкама -тендери искључиво електронски

Скупштина Србије усвојлила је данас Закон о јавним набавкама којим су утврђене нове вредности до којих се закон не примењује и вредности за примену закона, у складу са праксом држава чланица Европске уније у окружењу. Уводи се нови портал јавних набавки који ће омогућити спровођење поступка јавних набавки електронским путем, комуникацију и размену података у поступку јавне набавке, укључујући и подношење понуда, а више о томе шта је све предвиђено Законом читајте у посебној вести. Закон се неће примењивати при куповини робе вредности мање од милион динара или када се уговарају радови јефтинији од три милиона. Ако је предмет јавне набавке конкурс за дизајн за потребе дипломатских мисија, чија је вредност мања од 15 милиона динара, или радови до 650 милиона, ни у тим случајевима се закон не примењује. Више о свим изузецима на које се закон неће примењивати, читајте у посебној вести. Уводи се и нова врста поступка - "партнерство за иновације", па ће се услуге у области здравствене заштите и културе, спроводити по "блажем режиму", с краћим поступком. Закон представља једно од мерила за отварање преговарачког поглавља 5 (јавне набавке) у преговорима са Европском унијом. Извор: еКапија